Tjänster

Skogsbruksplanläggning

En skogsbruksplan är ett komplett underlag för skötseln av skogen. Med en skogsbruksplan kan du planera arbetsinsatser och lägga grunden för ett aktivt och hållbart skogsbruk.

En skogsbruksplan innehåller bland annat fakta om typ av huggningsklass, skogsmark, virkesförråd, trädslagsfördelning, tillväxt, åldersklassindelning samt eventuella naturvärden. Med planen följer skötselanvisningar och åtgärdsförslag utifrån skogsägarens mål. Våra skogsbruksplaner är certifierade enligt PEFC.

Skogsbolaget erbjuder skogsbruksplanläggning åt både företag och privata skogsägare i Jämtlands och Västernorrlands län.

Drönarfotografering

Att fotografera med drönare ger både kostnadseffektiva och informativa bilder. Drönarfotografering öppnar oändligt många dörrar inom skogsbruket, det är endast fantasin som sätter gränser.

Skadekontroll/inventering: Vid inventering kan flygfoton vara ett effektivt sätt att skaffa sig överblick över fastigheten, har du skador på din skog kan vi hjälpa dig att lokalisera skadade träd.

Försäljning: Ska du sälja en skogsfastighet kan drönarfoton eller filmer vara effektiva verktyg för att visa fastigheten i sin helhet.

Skoglig rådgivning

Behöver du hjälp med hur du ska bruka din skog för att nå dina mål? Kontakta oss så hjälper vi dig!